ประกาศผลการคัดเลือกทุน TA/RA

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศผลการคัดเลือกทุน TA/RA


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2558โพสต์เมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1