ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง สนับสนุนการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง สนับสนุนการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง สนับสนุนการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1