ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง สนับสนุนการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง สนับสนุนการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง สนับสนุนการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015623 s.

Visitors
Today
37
Yesterday
37
Online
1