ประชาสัมพันธ์ : ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ : ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการ ในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ไม่เกินทุนละ 50,000 บาท และระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน ไม่เกินทุนละ 100,000 บาท หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น 5 โทร. 0-2141-7675 และ 0-2141-7681 หรือที่ www.constitutionalcurt.or.th รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสต์เมื่อ : 28 เมษายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
23
Yesterday
28
Online
1