ประชาสัมพันธ์ : ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ : ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการ ในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ไม่เกินทุนละ 50,000 บาท และระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน ไม่เกินทุนละ 100,000 บาท หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น 5 โทร. 0-2141-7675 และ 0-2141-7681 หรือที่ www.constitutionalcurt.or.th รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสต์เมื่อ : 28 เมษายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
37
Yesterday
37
Online
1