ประกาศ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท (รอบที่ 2)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท (รอบที่ 2)


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท (รอบที่ 2) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ รายละเอียดดังนี้ .....Download......

Announcement of Graduate School, Chiang Mai University No.17/2559 Subject: Graduate Research Scholarships for the Fiscal Year 2559 (Phase 2) ......Download......

1. แบบขอรับทุน .....Download.....

2. Research Scholarship Application Form ......Download.......

โพสต์เมื่อ : 1 กรกฏาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
23
Yesterday
28
Online
1