ประกาศการให้ทุนพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ศาสตราจารย์ พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ”

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศการให้ทุนพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ศาสตราจารย์ พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ”


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่  ๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง ทุนพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา“ศาสตราจารย์ พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ” ด้วยศาสตราจารย์ พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ  ได้บริจาคเงินสำหรับเป็นทุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ใช้ในการฝึกงานหรือ     ทำวิจัยด้านระบบหรือแอปพลิเคชั่นทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ......คลิ๊ก.......

แบบสมัครขอรับทุน ศ.พญ.จุฬาภรณ์ ......Download......

แนบเอกสารการสมัคร/register Scholarship : ปิดระบบการรับสมัคร

โพสต์เมื่อ : 15 กรกฏาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
16
Yesterday
52
Online
1