ประกาศการให้ทุนพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ศาสตราจารย์ พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ”

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศการให้ทุนพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ศาสตราจารย์ พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ”


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่  ๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง ทุนพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา“ศาสตราจารย์ พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ” ด้วยศาสตราจารย์ พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ  ได้บริจาคเงินสำหรับเป็นทุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ใช้ในการฝึกงานหรือ     ทำวิจัยด้านระบบหรือแอปพลิเคชั่นทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ......คลิ๊ก.......

แบบสมัครขอรับทุน ศ.พญ.จุฬาภรณ์ ......Download......

แนบเอกสารการสมัคร/register Scholarship : ปิดระบบการรับสมัคร

โพสต์เมื่อ : 15 กรกฏาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
24
Yesterday
28
Online
1