บว. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนผู้ข่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนผู้ข่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 21/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA)ปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 93 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 43 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 50 คน รายละเอียดดังนี้

โพสต์เมื่อ : 28 กรกฏาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
37
Yesterday
37
Online
1