บว. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนผู้ข่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนผู้ข่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 21/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA)ปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 93 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 43 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 50 คน รายละเอียดดังนี้

โพสต์เมื่อ : 28 กรกฏาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1