บว. ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 25/2559 เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2559 (รอบที่สอง)  เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนดี มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ สาขาวิชา หรือคณะที่ศึกษาอยู่  รายละเอียดดังต่อไปนี้ ......Download.....

1. แบบฟอร์มการสมัคร/ Application Form ......Download.....

2. นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ ......กรอกข้อมูลการสมัคร.....

โพสต์เมื่อ : 17 สิงหาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.031243 s.

Visitors
Today
37
Yesterday
37
Online
1