บว. ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 25/2559 เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2559 (รอบที่สอง)  เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนดี มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ สาขาวิชา หรือคณะที่ศึกษาอยู่  รายละเอียดดังต่อไปนี้ ......Download.....

1. แบบฟอร์มการสมัคร/ Application Form ......Download.....

2. นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ ......กรอกข้อมูลการสมัคร.....

โพสต์เมื่อ : 17 สิงหาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1