บว.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่สอง)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่สอง)


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 30/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่สอง) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 25/2559 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 มีนักศึกษามาสมัครขอรับทุนรวมทั้งสิ้น 78 คน คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้

โพสต์เมื่อ : 23 กันยายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
37
Yesterday
37
Online
1