บว.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่สอง)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่สอง)


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 30/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่สอง) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 25/2559 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 มีนักศึกษามาสมัครขอรับทุนรวมทั้งสิ้น 78 คน คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้

โพสต์เมื่อ : 23 กันยายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1