ประกาศ ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศ ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 38/2559 เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant)  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยสอน หรือผู้ช่วยวิจัย ของคณะหรือสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ และช่วยแบ่งเบาภาระงานทางการเงินแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานบางส่วนของอาจารย์ <<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

Announcement of Graduate School, Chiang Mai University NO.38/2559 Subject: Teaching/Research Assistantship (TA/RA) Scholarship for Graduate Students in Health Science or Related Interdisciplinary Programs for Academic Year 2559 (2016) <>>

     - แบบฟอร์มการรับสมัครทุน (TA/RA) /Application form for TA/RA Scholarship  Download Click

อัพโหลดไฟล์ที่/Upload File : <<>>>

โพสต์เมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1