บว.ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 41/2559 เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนทำการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ทำดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ รายละเอียดมีดังนี้

  • ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 <>  
  • Subject : Graduate Research Scholarships, Fiscal Year 2017 <>>
  1. แบบขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ  2560 <>>
  2. Graduate Research Scholarships Application Form Fiscal Year 2017 <>>

โพสต์เมื่อ : 1 ธันวาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
19
Yesterday
41
Online
1