บว.ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 41/2559 เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนทำการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ทำดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ รายละเอียดมีดังนี้

  • ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 <>  
  • Subject : Graduate Research Scholarships, Fiscal Year 2017 <>>
  1. แบบขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ  2560 <>>
  2. Graduate Research Scholarships Application Form Fiscal Year 2017 <>>

โพสต์เมื่อ : 1 ธันวาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015623 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1