รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 43/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559 ผลปรากฎว่ามีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 10 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ระดับปริญญาโท จำนวน 9 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยอาจารย์/ ผู้ช่วยวิจัย (Download)

โพสต์เมื่อ : 19 ธันวาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1