รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 43/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559 ผลปรากฎว่ามีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 10 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ระดับปริญญาโท จำนวน 9 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยอาจารย์/ ผู้ช่วยวิจัย (Download)

โพสต์เมื่อ : 19 ธันวาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
23
Yesterday
68
Online
1