ประชาสัมพันธ์ทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก (วว.)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก (วว.)


โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท - เอก ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2560 รอบที่ 2 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (proposal) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ นางสาวณัฐฐิณีย์ อดุลพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ อาคารวิจัยและพัฒนา 1 ชั้น 7 ห้อง 1715 โทร 0-2577-9177 และ ประกาศผลในวันที่ 28 มีนาคม 2560 e-mail: nuttinee@tistr.or.th website: tistr.or.th

โพสต์เมื่อ : 13 มีนาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
23
Yesterday
28
Online
1