ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People's Republic of China

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People's Republic of China


องค์กรยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์มอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People's Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2560/2561 จำนวน 75 ทุน ให้แก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แอฟริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปและอาหรับ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสนใจจะศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายังสำนักเลขาธิการฯ และขอให้สแกนใบสมัครและเอกสารทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งมาที่อีเมล์ kusuma_lek@gmail.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.unesco.org/new/en/fellowships หรือประสานขอข้อมูลเพิ่มที่ โทร 0 2628 5646 ต่อ 115โพสต์เมื่อ : 21 มีนาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
19
Yesterday
41
Online
1