ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People's Republic of China

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People's Republic of China


องค์กรยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์มอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People's Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2560/2561 จำนวน 75 ทุน ให้แก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แอฟริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปและอาหรับ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสนใจจะศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายังสำนักเลขาธิการฯ และขอให้สแกนใบสมัครและเอกสารทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งมาที่อีเมล์ kusuma_lek@gmail.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.unesco.org/new/en/fellowships หรือประสานขอข้อมูลเพิ่มที่ โทร 0 2628 5646 ต่อ 115โพสต์เมื่อ : 21 มีนาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
2
Yesterday
246
Online
1