ประชาสัมพันธ์ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 60...)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 60...)


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่  8/2560 เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 60…) เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนดีมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้สอนหรือผู้วิจัย  ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ สาขาวิชา หรือคณะที่ศึกษาอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  <<<คลิ๊ก>>>

     1. แบบฟอร์มการรับสมัคร / Application Form <<< Download>>>

     2. นักศึกษาสามารถแนบเอกสารการสมัครได้ที่ (ปิดระบบ)

โพสต์เมื่อ : 27 มีนาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1