ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...)


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่  ๗/๒๕๖๐ เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนดีมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้สอนหรือผู้วิจัย  ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ สาขาวิชา หรือคณะที่ศึกษาอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ <<< คลิ๊ก >>>

          1. แบบสมัครขอรับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2560สาหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) / Application form for TA/RA Scholarship in Academic Year 2017 (for student code 59…) <>>

          2. งานรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) / Teaching/Research Assistantship (TA/RA) Report <<< Download >>>

          3. ข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย .....Download.....


โพสต์เมื่อ : 29 มีนาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
1
Yesterday
246
Online
1