ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...)


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่  ๗/๒๕๖๐ เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนดีมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้สอนหรือผู้วิจัย  ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ สาขาวิชา หรือคณะที่ศึกษาอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ <<< คลิ๊ก >>>

          1. แบบสมัครขอรับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2560สาหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) / Application form for TA/RA Scholarship in Academic Year 2017 (for student code 59…) <>>

          2. งานรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) / Teaching/Research Assistantship (TA/RA) Report <<< Download >>>

          3. ข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย .....Download.....


โพสต์เมื่อ : 29 มีนาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
24
Yesterday
28
Online
1