การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่  ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560) เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะและศักยภาพภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ทั้งการเรียน การวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติ อันจะส่งผลให้บัณฑิตวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นสากลวิวัฒน์ และก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ รายละเอียดเพิ่มเติม

      -  แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Download)

โพสต์เมื่อ : 3 เมษายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
23
Yesterday
68
Online
1