ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60


The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60 เพื่อเข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2561 โดยโครงการทุนฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังรายละเอียดแนบ  หรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.iatssforum.jp/en/

โพสต์เมื่อ : 4 เมษายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
1
Yesterday
246
Online
1