ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60


The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60 เพื่อเข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2561 โดยโครงการทุนฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังรายละเอียดแนบ  หรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.iatssforum.jp/en/

โพสต์เมื่อ : 4 เมษายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
23
Yesterday
28
Online
1