ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีงบประมาณ 2560


วิทยาลัยนานาชาติประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) ปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมและผลักดันการสร้างงานวิจัยระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) หรือมหาวิทยาลัยในประเทศ ASEAN+3 และมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

         1. ทุนวิจัยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Inbound Visiting Professor)

         2. ทุนวิจัยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Outbound Visiting Professor

         3. ทุนวิจัยร่วม (Co-Research)

 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ http://www.cmuic.cmu.ac.th/

โพสต์เมื่อ : 2 พฤษภาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015601 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1