ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2560 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 รอบที่หนึ่ง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีผู้สมัครขอรับทุนรวมทั้งสิ้น 72 คน คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มีผู้ได้รับทุนรวม 64 คน ดังประกาศแนบนี้

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย

โพสต์เมื่อ : 9 พฤษภาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015623 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1