ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2560 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 รอบที่หนึ่ง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีผู้สมัครขอรับทุนรวมทั้งสิ้น 72 คน คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มีผู้ได้รับทุนรวม 64 คน ดังประกาศแนบนี้

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย

โพสต์เมื่อ : 9 พฤษภาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
23
Yesterday
28
Online
1