ประชาสัมพันธ์ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 60...) รอบที่ 2

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 60...) รอบที่ 2


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่  8/2560 เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 60…) เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนดีมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้สอนหรือผู้วิจัย  ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ สาขาวิชา หรือคณะที่ศึกษาอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  <<<คลิ๊ก>>>

     1. แบบฟอร์มการรับสมัคร / Application Form <<< Download>>>

2. นักศึกษาสามารถแนบเอกสารการสมัครได้ที่ ปิดระบบรับสมัคร

โพสต์เมื่อ : 1 มิถุนายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1