ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รอบที่ 1

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รอบที่ 1


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 23*2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 59...  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1) เพื่อให้ทักษะและศํกยภาพด้านภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ทั้งการเรียน การวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมควรได้รับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 41 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้ (Download)

โพสต์เมื่อ : 11 กรกฏาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015626 s.

Visitors
Today
2
Yesterday
246
Online
1