ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รอบที่ 1

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รอบที่ 1


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 23*2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 59...  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1) เพื่อให้ทักษะและศํกยภาพด้านภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ทั้งการเรียน การวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมควรได้รับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 41 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้ (Download)

โพสต์เมื่อ : 11 กรกฏาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
24
Yesterday
28
Online
1