บว.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปี 60 รอบที่ 2

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปี 60 รอบที่ 2


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 32/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและผลการเรียนดู มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 8/2560 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 นั้น มีผู้สมัครขอรับทุนฯ รอบที่สอง รวมทั้งสิ้น 106 คน คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผู้รับทุนรวม 44 คน รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสต์เมื่อ : 2 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1