บว.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปี 60 รอบที่ 2

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปี 60 รอบที่ 2


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 32/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและผลการเรียนดู มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 8/2560 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 นั้น มีผู้สมัครขอรับทุนฯ รอบที่สอง รวมทั้งสิ้น 106 คน คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผู้รับทุนรวม 44 คน รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสต์เมื่อ : 2 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1