บว.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปี 60 สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปี 60 สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...)


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมม่ ฉบับที่ 32/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) ตามประกาศฉบับที่ 7/2560 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 นั้น โดยมีนักศึกษารหัส 59... มาสมัครขอรับทุนฯ ต่อเนื่อง รวม 35 คน คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผู้ได้รับทุนรวม 31 คน รายละเอียเพิ่มเติม



โพสต์เมื่อ : 3 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
24
Yesterday
28
Online
1