บว.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปี 60 สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปี 60 สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...)


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมม่ ฉบับที่ 32/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) ตามประกาศฉบับที่ 7/2560 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 นั้น โดยมีนักศึกษารหัส 59... มาสมัครขอรับทุนฯ ต่อเนื่อง รวม 35 คน คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผู้ได้รับทุนรวม 31 คน รายละเอียเพิ่มเติมโพสต์เมื่อ : 3 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015623 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1