ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคาทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3-4 หรือ นักศึกษาปริญญาโทปีที 1-2 สาขาฟิสิกส์ ที่มีศํกยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคนทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการฯ สามารถสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/desy ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560 และหากท่านต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-7100 ต่อ 77206 และ 77224 อีเมล์ : pdys@nstda.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://summerstudents.desy.de 

สำนักงานกลาง 
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
โทร. 0 2529 7100 ต่อ 77224 (ศุกเกษม) 
โทรสาร. 0 2564 7141 
E-mail : sukasem@nstda.or.th
โพสต์เมื่อ : 4 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1