ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคาทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3-4 หรือ นักศึกษาปริญญาโทปีที 1-2 สาขาฟิสิกส์ ที่มีศํกยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคนทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการฯ สามารถสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/desy ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560 และหากท่านต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-7100 ต่อ 77206 และ 77224 อีเมล์ : pdys@nstda.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://summerstudents.desy.de 

สำนักงานกลาง 
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
โทร. 0 2529 7100 ต่อ 77224 (ศุกเกษม) 
โทรสาร. 0 2564 7141 
E-mail : sukasem@nstda.or.th
โพสต์เมื่อ : 4 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015623 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1