ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีความประสงค์มอบทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเป็นเงิน 1,500,000 บาท ให้แก่นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ พลังงานทดแทน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนสาขาละไม่เกิน 1 เรื่อง โดยจะสนับสนุนทุนในการทำวิจัยระดับปริญญาโทเรื่องละไม่เกิน 100,000 บาท และระดับปริญญาเอกเรื่องละไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับท่านที่สนใจสามารถ Download ประกาศทุนแลเบบขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา www.mua.go.th ในหัวข้อทุนการศึกษา โดยส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา 
โทร. 0 2039 5576 
โทรสาร. 0 2039 5652-4
โพสต์เมื่อ : 11 กันยายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.01562 s.

Visitors
Today
16
Yesterday
52
Online
1