ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รอบที่สอง

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รอบที่สอง


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 279/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 59...  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 รอบที่สอง เพื่อให้ทักษะและศํกยภาพด้านภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ทั้งการเรียน การวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมควรได้รับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 112 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้ (Download)

 

โพสต์เมื่อ : 3 ตุลาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
16
Yesterday
52
Online
1