ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รอบที่สอง

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รอบที่สอง


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 279/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 59...  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 รอบที่สอง เพื่อให้ทักษะและศํกยภาพด้านภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ทั้งการเรียน การวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมควรได้รับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 112 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้ (Download)

 

โพสต์เมื่อ : 3 ตุลาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
18
Yesterday
41
Online
1