ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ฯ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ฯ


กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ.2017-2018 สำหรับนักศึกษาไทยในเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.stipendiumhungaricum.hu โดยจะสนับสนุน ดังนี้

  1. ยกเว้นค่าเล่าเรียน
  2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เดือนละ 40,460 โฟรินท์ฮังการี และสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ระยะเวลา 2 ปีแรก) เดือนละ 140,000 โฟรินท์ฮังการี
  3. หอพักหรือการสนับสนุนค่าที่พัก จำนวน 40,000 โฟรินท์ฮังการี
  4. ประกันสุขภาพ

สำหรับผู้ที่สนใจขอให้กรอกแบบสำรวจฯ ดังแนบ เพื่อรวบรวมข้อมูลและจำนวนทุนการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาขอไทยจะจัดสรรให้แก่นักศึกษาชาวฮังการีในปี พ.ศ.2561 โดยจะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวแก่ฝ่ายฮังการีต่อไป ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งข้อมูลดังกล่าวมายังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทรสารหมายเลย 0 2354 5570 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ marissada.nil@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

โพสต์เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
18
Yesterday
41
Online
1