ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสภาผู้แทนราษฎร

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสภาผู้แทนราษฎร


ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ โดยโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th และสมัครขอรับทุนได้โดยตรงที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 เอกสารเพิ่มเติม

โพสต์เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1