ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสภาผู้แทนราษฎร

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสภาผู้แทนราษฎร


ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ โดยโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th และสมัครขอรับทุนได้โดยตรงที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 เอกสารเพิ่มเติม

โพสต์เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1