ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( Inermational Research Network: IRN) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ตลอดจนเป็นการช่วยสร้างมวลวิกฤต (Critical mass) ของนักวิจัยในประเด็นหัวข้อของแต่ละเครือข่าย เพื่อให้ผลงานวิจัยมีผลการทบสูง และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งนักวิจัยในประเทศจากหลากหลายสาขา/สถาบัน และระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ โทร.0-2278-8280 (คุณณภาภัช) โทรสาร. 0-2298-0452 e-mail: trfirn@trf.or.th, http://irn.trf.or.th

โพสต์เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
23
Yesterday
28
Online
1