ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 47/2560 เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  และทุนอุดหนุนการทำวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ทำดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 31  มกราคม 2561 ในเวลาราชการ และสามารถ download  แบบขอรับทุนได้ที่ท้ายข้อความนี้ และยื่นเอกสารการสมัครที่ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

  1. 1. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
  2. 2. แบบขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ  2561 THAI 
  3. 3. Graduate Research Scholarships Application Form Fiscal Year 2018 ENG
โพสต์เมื่อ : 6 ธันวาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1