คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ถ่ายทอดและให้บริการความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสริมสร้างบัณฑิตที่มีภูมิปัญญาและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ เป็นสถาบันการศึกษา ที่เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งของสังคม เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติ

Website : http://www.eng.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015622 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1