มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช2507เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือและในส่วนภูมิภาคพร้อมๆกับ การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาการสื่อสารมวลชนภาควิชาในสังกัดคณะ มนุษยศาสตร์ในขณะนั้นได้รับการจัดตั้งขึ้นในปีเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่ ตามพันธกิจหลักทั้ง 4ด้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างครบถ้วนได้แก่ด้านการการเรียนการสอนการ วิจัยการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี พุทธศักราช 2548ก้าวที่ยิ่งใหญ่ ก้าวอย่างมั่นใจสู่ความเป็นคณะการสื่อสารมวลชน คณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Website : http://www.masscomm.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
18
Yesterday
41
Online
1