มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช2507เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือและในส่วนภูมิภาคพร้อมๆกับ การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาการสื่อสารมวลชนภาควิชาในสังกัดคณะ มนุษยศาสตร์ในขณะนั้นได้รับการจัดตั้งขึ้นในปีเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่ ตามพันธกิจหลักทั้ง 4ด้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างครบถ้วนได้แก่ด้านการการเรียนการสอนการ วิจัยการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี พุทธศักราช 2548ก้าวที่ยิ่งใหญ่ ก้าวอย่างมั่นใจสู่ความเป็นคณะการสื่อสารมวลชน คณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Website : http://www.masscomm.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
20
Yesterday
68
Online
1