ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์
คณบดี
akachai.s@cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2401
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
รองคณบดี
busaban.s@cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2404
รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
รองคณบดี
wallratat.i@cmu.ac.th
โทร.
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง
รองคณบดี
apichat.s@cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2402
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล
ผู้ช่วยคณบดี
scitchty@hotmail.com
โทร. 0-5394-2418
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสิณ ประกอบไวทยกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสิณ ประกอบไวทยกิจ
ผู้ช่วยคณบดี
kasin.p@cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2416
ดร.ศุภลักษณ์  ล้อมลาย
ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย
เลขานุการคณะ
supalucsana.l@cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2425


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1