ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์
คณบดี
akachai.s@cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2401
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
รองคณบดี
busaban.s@cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2404
รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
รองคณบดี
wallratat.i@cmu.ac.th
โทร.
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง
รองคณบดี
apichat.s@cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2402
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล
ผู้ช่วยคณบดี
scitchty@hotmail.com
โทร. 0-5394-2418
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสิณ ประกอบไวทยกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสิณ ประกอบไวทยกิจ
ผู้ช่วยคณบดี
kasin.p@cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2416
ดร.ศุภลักษณ์  ล้อมลาย
ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย
เลขานุการคณะ
supalucsana.l@cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2425


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1