ประกาศ


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

  • ปีการศึกษา 2554 [PDF]
  • ปีการศึกษา 2553 [PDF] [ปก]
  • ปีการศึกษา 2552 [Word] [PDF] [ปก]
  • ปีการศึกษา 2551 [Word] [PDF] [ปก]

 

แนวปฏิบัติการพานักศึกษาออกไปนอกสถานศึกษา

แนวปฏิบัติ
ขั้นตอน
แบบคำร้อง/แบบฟอร์ม
[Word] [PDF]

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
19
Yesterday
41
Online
1