สารสนเทศ

 

แนวปฏิบัติ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Regulation Procedure Form
  แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์พิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
  แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  
  ข้อมูลประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  
  รายละเอียดประกอบการขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  
  แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ  
  แบบตอบรับการเป็นอาจารย์พิเศษ และประวัติอาจารย์พิเศษ  
  แบบเสนอขอเพิ่มภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ  
  แบบเสนอขอเพิ่มภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับสหสาขาวิชา (สาขาวิชาร่วม)  

 

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
18
Yesterday
41
Online
1