ประกาศและข้อบังคับที่ใช้กับนักศึกษา รหัส 59 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 [PDF
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 [PDF
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 [PDF]
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553 [PDF] [ปก]
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552 [Words] [PDF] [ปก
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551 [Word] [PDF] [ปก]

ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

ระเบียบ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือนของ สำนักงาน ก.พ.

ประกาศ


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1