คณะกรรมการอำนวยการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
กรรมการ
ดร.วิพรรธ์  เริงพิทยา
ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา
กรรมการ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ  สิทธิพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์
กรรมการและเลขานุการ


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2019 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
328
Yesterday
279
Online
1