[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔] [ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ] [ชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง]
[หลักเกณฑ์การทับศัพท์] [หลักเกณฑ์การทับศัพท์ 2] [หลักเกณฑ์การเว้นวรรค] [การเขียนคำย่อ] [หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ]
 

 
ลำดับที่ ภาษาอังกฤษ ความหมาย มนุษย์ - สังคม วิทย์ - เทคโน วิทย์ - สุขภาพ ทับศัพท์
251 การเขียนชื่อประเทศ การเขียนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ หากระบุชื่อเต็มของประเทศแล้ว ไม่ต้องใส่คำว่า "ประเทศ" ซ้ำอีก (ราชบัณฑิตสถาน)
252 โลหะอินทรีย์แลนทาไนด์ โลหะอินทรีย์แลนทาไนด์
Total 252 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6
             
© 2014 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200